Paloasemantie 4–6 eli Kerantie 3–5.
Työsuojeluvaltuutetun toimisto sijaitsee
kaupungin varikkoalueella osoitteessa
Paloasemantie 4–6 eli Kerantie 3–5.

Työsuojelun metrokartta eli toimintakaavio.

Työsuojelua

Lieksan kaupunki
2018–2021


Ajankohtainen aihe: koronaviruspandemiaAjankohtainen aihe: Lieksan kaupungin turvallisuusteemavuosi 2020

Työsuojelu, joka on työturvallisuustavoitteeseen pyrkivän toiminnan yleisin periaate, on ennen kaikkea työnantajan edustajien ensisijainen tehtävä suunnitteluna, valintoina, mitoituksena ja toteutuksena. Suojelu ei ole ensisijaisesti työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön tehtävä eikä velvollisuus. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ensisijainen tehtävä on yhteistoiminnan ihanteella ja yhteistoiminnan keinoin vaikuttaa työorganisaation yleisiin ja konkreettisiin kehittämispäätöksiin sosiaalisten sopimusten välituotoksen avulla. Viime käden toimeenpano- ja ylläpitovalta ja -vastuu ovat työnantajalla. Tässä näyttää olevan työpaikoilta saadun aineiston perusteella merkittävästi epäselvyyttä – – (Juhani Tarkkonen 2016, ”Näin on tehty ennenkin”, Lapin yliopisto, s. 166 [167/291].)

Tarkoituksena on kiinnittää kaupungin työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin:

  1. Riskien tunnistaminen ja arviointi, riskianalyysit ajan tasalle; sisäilma, kemikaaliturvallisuus, syöpävaaralliset tekijät, koronapandemia, työkäytännöt, varotoimet.
  2. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat ajan tasalle.
  3. Koulutus.
  4. Koulutusasioita täytyy koronapandemian takia jonkin verran lykkäillä. Riskien tunnistaminen ja arviointi sekä pelastus- ja turvallisuussuunnittelu ovat kuitenkin aina ajankohtaisia. Ilmoituksia turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -tilanteista ei myöskään pidä unohtaa.
    • Turvallisuuskävelyt, poistumisharjoitukset, suojautumisharjoitukset, alkusammutus, ensiapu – aluksi vaikka: 1) kaupungintalo, 2) varikko ym. Paloasemantiellä, 3) jäähalli ja uimahalli sekä 4) työllisyyspalvelut valtion virastotalossa.
    • Työturvallisuus- ja työhyvinvointikortteja.
    • Toimialakohtaisia erityistarpeita.

Muutamia viitteitä:


Työsuojeluvaltuutettu, arbetarskyddsfullmäktig, Occupational Safety Representative
Pasi Karonen
Suunnittelijaopettaja, kansalaisopisto
pasi.karonen(ät)lieksa.fi, 040 1044 112

Työsuojeluvaltuutetun toimisto: Paloasemantie 4–6 eli Kerantie 3–5
Kansalaisopiston toimisto: Kulttuurikeskus, 2. kerros, Pielisentie 9–11
Kaikki posti: Lieksan kaupunki, Kansalaisopisto, PL 41, 81701 Lieksa

Työsuojeluvaltuutetun toimistopäivä on yleensä koulujen lukukausien aikana maanantaisin 9–15 kaupungin varikkoalueella, Paloasemantie 4–6 eli Kerantie 3–5. Saattaa kuitenkin olla varminta sopia tapaamisesta ennalta. Yhteyttä voi ja tarvittaessa pitääkin silti toki ottaa milloin vain muinakin aikoina.

Lieksan kaupungin työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot 2018–2021, tulostettava paperi.

I työsuojeluvaravaltuutettu
Esa Ullgren

Vihertyönjohtaja
esa.ullgren(ät)lieksa.fi, 040 1044 753

II työsuojeluvaravaltuutettu
Tehtävä täytetään seuraavan kerran vaalissa syksyllä 2021.

Työsuojeluasiamies, toimialueena päivähoito ja varhaiskasvatus
Tarja Sarkkinen
Lastenhoitaja
tarja.sarkkinen(ät)edu.lieksa.fi, 040 1044 149

Työsuojelupäällikkö, työnantajapuolen edustaja
Heikki Heikkinen
heikki.heikkinen(ät)lieksa.fi, 040 1044 060

8.1.2021Valid HTML 4.01 Transitional. Valid CSS.